Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Collabera wykorzystuje i chroni wszelkie informacje udostępniane przez Collabera podczas korzystania z tej witryny. Collabera jest zaangażowana w ochronę Twojej prywatności.

 1. Wprowadzenie
 • Zobowiązujemy się do ochrony prywatności Dokumentów, które będą Ci udostępniane; w tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy traktować twoje dane osobowe.
 • Poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych po przejściu przez Politykę prywatności.
 1. Zbieranie danych osobowych
 • Zbieramy tylko te informacje, o których wiemy, że rzeczywiście wykorzystamy i zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR). Rodzaj informacji, które będziemy zbierać od Ciebie, obejmuje:
 • dane osobowe, które przekazujesz nam w CV / CV udostępnionym przez Ciebie w momencie powrotu do Opisu stanowiska udostępnionego przez nas jak Imię, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, referencje itp .;
 • dane osobowe przesłane na portale pracy w celu uzyskania możliwości zatrudnienia
 • Wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się przesłać nam dobrowolnie lub w ramach dowolnej umowy.
 1. Korzystanie z danych osobowych
 • Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub e-mailem lub za pośrednictwem stanowisk pracy na tablicach ogłoszeń, będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych zasadach i na które wyrażasz zgodę w formularzu zgody.
 • Możemy korzystać z danych osobowych:
 1. uzyskać możliwości rekrutacji dla Ciebie z naszymi Klientami
 2. uzyskać możliwości rekrutacji poprzez naszych Dostawców;
 3. wysyłać Ci powiadomienia e-mail, o które prosisz specjalnie;
 4. wyślij nam e-maila z informacją o możliwościach szkoleń dostępnych w Firmie, które mogą pomóc Ci w uzyskaniu lepszych możliwości zatrudnienia.
 5. zajmować się zapytaniami i skargami składanymi przez lub o Tobie odnoszącymi się do naszej strony internetowej;
 6. dbaj o bezpieczeństwo naszej strony i zapobiegaj oszustwom; i
 7. sprawdź zgodność z warunkami korzystania z naszej strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych opiera się na Twojej konkretnej zgodzie / wykonaniu umowy / zgodności z obowiązkiem prawnym / twoim żywotnym interesem / naszym uzasadnionym interesie, które będziemy mieli w punkcie, w którym informacje zostały pierwotnie dostarczone, dlatego nie będziemy przechowywać, przetwarzać lub przesyłać dane poza stronami wymienionymi w niniejszej polityce, chyba że mamy do tego odpowiedni uzasadniony powód.

Po zatrudnieniu przez podpisanie umowy o pracę twoje dane będą przetwarzane zgodnie z warunkami umowy o pracę i zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Ujawnianie danych osobowych
 • Możemy ujawnić twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, o ile jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszych zasadach.
 • Możemy ujawnić dane osobowe do każdego członka naszej grupy spółek (to znaczy nasze filie, nasz ostateczny spółki holdingowej oraz wszystkie jej spółki zależne), gdyż racjonalnie konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce.
 • Możemy ujawnić informacje Sprzedającym w celu przekierowania możliwości zatrudnienia
 • Możemy ujawnić informacje agencjom weryfikacyjnym, na wypadek gdyby twoje CV zostało wybrane do przetwarzania ofert pracy.
 • Możemy ujawnić twoje dane osobowe:
 • W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • W związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;
 • W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom i ograniczania ryzyka kredytowego);
 • Do każdej osoby, która wierzy, że rozsądnie może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ byłby uzasadniony może nakazać ujawnienia tych danych osobowych.
 • Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach, nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim.
 1. Międzynarodowe transfery danych
 • Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane oraz przesyłane między dowolnymi krajami, w których działamy, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.
 • Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych prawom obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanach Zjednoczonych i Indiach.
 • Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji 5.
 1. Przechowywanie danych osobowych
 • Ta sekcja 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.
 • Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.
 • Bez uszczerbku dla sekcji 6.2, zwykle usuwamy dane osobowe po otrzymaniu wniosku o wypłatę.
 • Niezależnie od innych postanowień niniejszego rozdziału 6, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
 • W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • Jeżeli uważamy, że dokumenty te mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub przyszłego postępowania sądowego; i

W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom i ograniczania ryzyka kredytowego).

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.
 • Przechowujemy wszystkie dane osobowe podane na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą) serwerach.
 • Przyjmujesz do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).
 1. Poprawki
 • Od czasu do czasu możemy aktualizować te zasady
 • Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.
 • Możemy powiadomić Cię o zmianach w tej polityce przez e-mail.
 1. Twoje prawa
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie w wielu okolicznościach, poprzez złożenie wniosku. Jest to czasami określane jako "Wniosek o dostęp do obiektu". Jeśli wyrażamy zgodę na to, że jesteśmy zobowiązani do podania danych osobowych użytkownika (lub innej osoby w Twoim imieniu), udostępnimy je Tobie lub bezpłatnie (o ile ma to zastosowanie) i postaramy się to zrobić w ciągu 30 dni od Twoja tożsamość została potwierdzona.

Prosimy o dowód tożsamości i wystarczające informacje o twoich interakcjach z nami, abyśmy mogli zlokalizować twoje dane osobowe.

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

 • Prawo do korekty danych osobowych

Jeśli jakakolwiek posiadana przez nas informacja o Tobie jest niedokładna lub nieaktualna, możesz poprosić nas o jej poprawienie.

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

 • Prawo do zatrzymania lub ograniczenia naszego przetwarzania danych

Użytkownik może w każdej chwili nakazać nam, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach szkoleniowych i rekrutacyjnych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

 • Możemy wycofać dane osobowe, o które prosisz w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Aby wykonać swoje prawa, wyślij e-mail na adres EUDAR@collabera.com

 1. Strony internetowe osób trzecich
 • Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich i szczegółowe informacje na ich temat.
 • Nie mamy kontroli nad politykami prywatności i praktykami stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
 1. Ciasteczka

Używamy cookies w celu zbierania informacji o twoim komputerze dla naszych usług i dostarczania informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej Witryny / strony internetowej. Takie informacje nie identyfikują Cię osobiście - są to dane statystyczne dotyczące naszych odwiedzających i korzystania z naszej Witryny / strony internetowej. Te dane statystyczne nie identyfikują żadnych danych osobowych. Możemy również zbierać informacje na temat ogólnego korzystania z Internetu za pomocą pliku cookie. W przypadku użycia te pliki cookie są automatycznie pobierane na komputer. Ten plik cookie jest przechowywany na dysku twardym komputera, ponieważ pliki cookie zawierają informacje przesyłane na dysk twardy komputera. Pomagają nam ulepszyć naszą Witrynę / stronę internetową oraz usługę, którą dostarczamy Tobie. Wszystkie komputery mają możliwość odrzucania plików cookie. Można to zrobić, aktywując ustawienia w przeglądarce, które umożliwiają odrzucanie plików cookie. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do konkretnych części naszej witryny / strony internetowej.

 1. Nasze szczegóły

Szczegóły dotyczące obiektu Collabera są wymienione w formularzu zgody.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie zapytań lub wątpliwości związanych z prywatnością EUDAR@collabera.com.

Rezerwuj


Nazwą użytkownika
Utwórz konto!
Hasło
Zapomniałeś hasła? (blisko)

Utwórz konto!


Nazwą użytkownika
E-mail
Hasło
Potwierdź hasło
Chcesz się zalogować? (blisko)

Zapomniałeś hasła?


Nazwa użytkownika lub e-mail
(blisko)